GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslam Siyaset Düşüncesi


Bu derste İslam siyaset düşüncesinin temel kavram ve kuramları tarihsel gelişimleri içerisinde incelenecektir. Dersin amacı, katılımcıların İslam siyaset düşüncesinin literatürüne aşina olmasını ve temel kavramları tarihsel gelişimleriyle birlikte değerlendirmesini sağlamaktır. Bunun için İslam siyaset düşüncesinin geçirdiği tarihsel süreç birincil temel kaynaklar üzerinden incelenecektir. Dersin sonunda katılımcıların temel kavram ve düşünürleri birincil kaynaklardan okuma, mukayeseli analiz imkânı ve yorumlama becerisi elde etmesi beklenmektedir.


Program öncesinde gerekli görülen ön okumalar:
Ibn al-Muqaffaʻ, (2004). İslam siyaset üslubu; Canatan, K. (2014). İslâm siyaset düşüncesi ve siyasetnâme geleneği; Ghazzālī, ʻAlī ibn Muḥammad,(2016). İslam hükümdarları için siyaset rehberi:Tahrîrü's-sülûk fî tedbîri'l-mülûk; Rosenthal, Erwin I. (1996). Ortaçağ’da İslam siyaset düşüncesi


Program çizelgesi

 

1. hafta

Tarihsel ve kavramsal kökenler

 

2. hafta

İslam siyaset düşüncesi literatürünü anlamak I

3. hafta

İslam siyaset düşüncesi literatürünü anlamak II

4. hafta

Erken dönem siyaset düşüncesi

5. hafta

Modern dönem siyaset düşüncesi

6. Hafta

İslam Siyaset düşüncesinin temel kavramları I (adalet, devlet, ahlak, hilafet, nizam-ı alem, mülk vd.)

7. hafta

İslam siyaset düşüncesinin temel kavramları II

8. Hafta

İslam siyaset düşüncesinin temel kavramları III


Tarih Saat Yer
19 Ekim 2018 18:00 İLEM
26 Ekim 2018 18:00 İLEM
02 Kasım 2018 18:00 İLEM
09 Kasım 2018 18:00 İLEM
16 Kasım 2018 18:00 İLEM
23 Kasım 2018 18:00 İLEM
30 Kasım 2018 18:00 İLEM
07 Aralık 2018 18:00 İLEM