GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İnşacılıktan Realizme Sosyal Bilimlerde Paradigma Tartışmaları


Sosyal bilimlerde, realizm-antirealizm tartışmalarının bir uzantısı olarak yorumcu-inşacı gelenek ve çeşitli versiyonlarıyla realist gelenek arasında önemli tartışma mecraları oluşmuştur. Bu tartışmaların başında bilginin doğası ve nasıl elde edilebileceği yer almaktadır. Bu bağlamda ilgili tartışmalar felsefi bir düzlemden başlamak üzere sosyal bilimler metodolojisine kadar intikal etmiştir. Bu atölyede bahsi geçen tartışmalar çerçevesinde ilgili geleneklerin imkan ve kısıtları ele alınmak suretiyle eleştirel bir perspektif sunulacaktır.

Program Öncesi Gerekli Görülen Ön Okuma

1- Baert, P. (2010). Sosyal Bilimler Felsefesi: Pragmatizme Doğru.(Çev. Ümit Tatlıcan). İstanbul:Küre Yayınları

Tarih Saat Yer
14 Temmuz 2020 14:00 İLEM