GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Gelenek ve Modern Arasında İslam Bilimleri


Sosyal ve siyasi modernleşme Müslüman toplumların ilimlerini nasıl etkilemiştir? Bu derste ele alınacak konu budur.  Batı medeniyetine geçme anlamına gelen modernleşme sürecinde Batı ilimleri de Müslüman toplumlar tarafından benimsenmek istenmiştir. Böyle bir çabanın temelinde dünyada tek bir medeniyet ve tek bir bilim olabileceği ön kabulü yatmaktadır.  Ancak bu çaba ne kadar başarılı olmuştur? Müslümanlar İslam bilimlerini bırakıp onun yerine Batının bilimlerini almayı başarabilmişler midir?  Yoksa ne geleneksel İslami ilimleri tam anlamıyla muhafaza edebilmiş ne de Batının bilimlerini tam anlamıyla alabilmişler midir? Bu bağlamda özellikle Fıkıh ve Sosyal Bilimler arasındaki çatışma ve Fıkıh’tan Sosyal bilimlere geçiş süreci incelenecektir. 

Tarih Saat Yer
18 Ekim 2008 12:30 İLEM