GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Film Analizi Atölyesi


Sinema çoğu zaman keyifli bir eğlence aracı olarak görülür. Bu yüzden de popüler kültür içerisinde en çok tercih edilen boş vakit uğraşlarından biridir. Ancak ister ticari isterse de bağımsız film örnekleri söz konusu olsun, izlediğimiz bütün filmler bilinçli ya da gayri ihtiyari biçimde içinde yaşadığımız çağın, ülkenin ve toplumun belirgin özelliklerini de taşırlar. Film analizi atölyesinin başlıca amacı atölye katılımcılarında bir sinema okuryazarlığı geliştirmek, izledikleri filmlerde toplumsal bilinçdışına taşan semptomların nasıl değerlendirilmesi gerektiğini aktarmak ve filmlerin katmanlı yapısına dair bir farkındalık kazandırmaktadır. Atölye süresince sekiz hafta boyunca her hafta sinema tarihinde önemli bir yeri olan örnek filmler ele alınacaktır. Atölye kapsamında katılımcılar tarafından izlenen filmler daha sonra derste sinema tarihi, sinema akımları, sinema kuramları çerçevesinde ele alınacaktır. Sonrasında ise filmlerden seçilen sahnelerle birlikte filmlerin detaylı bir şekilde sinematografik analizleri yapılacaktır.

BAŞVURU

Program öncesinde gerekli görülen ön okumalar

1. Film Çözümlemesine Giriş – Michael Ryan, Melissa Lenos (De Ki Yayınları)

2. Sinemanın Tüm Öyküsü – Philip Kemp (Hayalperest Yayınevi)

3. Dünya Sinemasında Akımlar – Esin Coşkun (İzdüşüm Yayınları)

4. Dünya Sinema Tarihi – Geoffrey Nowell Smith (Kabalcı Yayınları)

5. Klasik Anlatı Sineması – Ayşen Oluk (Hayal-et Kitap)

6. Film Sanatı - David Bordwell & Kristin Thompson (De Ki Yayınları)

7. Popüler Sinema ve Film Türleri – Nilgün Abisel (De Ki Yayınları)

Programın Haftalık İzlencesi

1. hafta

Film Analizine Giriş

İzlenecek Film: The Wizard of Oz (Victor Fleming, 1939)

2. hafta

Alman Ekspresyonizmi

İzlenecek Film: Dr. Caligari (Robert Wiene, 1920)

       3. hafta

Hollywood Sineması

İzlenecek Film: Citizen Kane (Orson Welles, 1941) & How Green Was My Valley (John Ford, 1941)

4. hafta

İtalyan Yeni Gerçekçiliği

İzlenecek Film: Ladri di Biciclette (Vittorio de Sica, 1948)

5. hafta

Fransız Yeni Dalgası

İzlenecek Film: The 400 Blows (François Truffaut, 1959)

6. hafta

Yeni Amerikan Sineması

İzlenecek Film: Jaws (Steven Spielberg, 1978)

7. hafta

Postmodern Sinema

İzlenecek Film: Kill Bill I-II (Quentin Tarantino, 2003)

8. hafta

Yeni Türk Sineması

İzlenecek Film: Yumurta, Süt ve Bal (Semih Kaplanoğlu)


Tarih Saat Yer
18 Ekim 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
25 Ekim 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
01 Kasım 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
08 Kasım 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
15 Kasım 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
22 Kasım 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
29 Kasım 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
06 Aralık 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği