GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Fahreddin er-Razi ve el-Mulahhas Okumaları


Bu derste 13. yüzyıl bilginlerinden Fahreddîn er-Râzî'nin mantık, fizik, kozmoloji, psikoloji ve metafizik bölümlerini içeren el-Mulahhas fi'l-hikme ve'l-mantık eseri okunacaktır. Razi'nin felsefe eleştirilerini sistemli bir şekilde sunan ve kelam ilmini yeniden inşa etme projesinin merkezinde yer alan metin karşılaştırmalı bir şekilde müzakere edilecektir. 

Bu programa yeni başvuru alınmayacaktır.

Tarih Saat Yer
07 Mart 2020 09:00 İlmi Etüdler Derneği
14 Mart 2020 09:00 İlmi Etüdler Derneği
21 Mart 2020 09:00 İlmi Etüdler Derneği
28 Mart 2020 09:00 İlmi Etüdler Derneği
04 Nisan 2020 09:00 İlmi Etüdler Derneği
11 Nisan 2020 09:00 İlmi Etüdler Derneği
18 Nisan 2020 09:00 İlmi Etüdler Derneği