GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Eleştirel Yönetim Okumaları


Bu okuma grubunda yönetim ve organizasyon yazını ve söz konusu bu yazın ile ilişkili olan emek tarihi, çalışma sosyolojisi ve endüstri sosyolojisi alanlarındaki yerel birikimin eleştirel bir okumaya tabi tutularak alanlar arasındaki karşılıklı etkileşimin imkanlarının keşfedilmesi amaçlanmaktadır. Okuma grubunun girişinde, eleştirel yönetim alanının tarihine ilişkin kısa bir girizgahtan sonra haftalık olarak eleştirel yönetime ilişkin ülkemizdeki birikimin farklı düzey ve alanlardaki güncel örnekleri eleştirel bir analiz ve değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Okuma grubu kapsamında kritik edilecek metinlerin tamamı kitap türündeki eserlerden oluşmaktadır. Bu bağlamda, her katılımcının buluşmaya gelmeden önce ilgili haftanın eserini okuması ve üzerine düşünmesi beklenmektedir.  Buna göre, okuma grubunun amacının gerçekleştirilmesi hususunda, program katılımcılarının belirtilen okumaları (haftalık bir kitap) yaparak derse gelmeleri oldukça önemlidir. Okuma programı sonucu, katılımcıların ülkemiz sosyal bilimler alanı başta olmak üzere özellikle yönetim ve organizasyon alanında eksikliği sürekli hissedilen nitelikli eleştirel düşünme ve üretme pratiklerini kazanacakları veya en azından kritik bakış açılarının bir nebze de olsa keskinleşeceği beklenmekte ve düşünülmektedir. Söz konusu okuma faaliyetlerine ek olarak derslerde gerçekleştirilecek eleştirel okumaların, ele alınan eserlere ilişkin bir kitap değerlendirmesi gibi birer çıktıya (en az 5000 kelimelik) dönüştürülmesi beklenmektedir.

BAŞVURU

Program öncesinde gerekli olan ön okumalar

1. Coşkun, R. (2009). Türkiye’de İnsan Kaynakları Yönetiminin Alanı: İKY Ders Kitapları Üzerinde Bir Tartışma. 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, s.21-23, 21-23 Mayıs, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

2. Coşkun, R. (2009). Yönetim‐Organizasyon ders kitaplarında biçim ve ideoloji. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1), 239-258.

3. Dirlik, S. (2011). Örgütler ve Yönetim Alanındaki Uluslararası Ders Kitapları ile Ulusal Ders Kitaplarının Karşılaştırılması. 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Ankara: Orion Kitabevi.

4. Erdemir, E. (2014). Yönetme Hastalığının Şifası. İş Ahlakı Dergisi, 7(1), 151-164.

5. Özen, Ş. (2002). Türkiye’deki Örgütler/Yönetim Araştırmalarında Törensel Görgülcülük Sorunu. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(2), ss. 5-31.

6. Yalçınkaya, A. (2018). Bir İnşa Süreci Olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik Şirket. İş Ahlakı 

Programın Haftalık İzlencesi

1. hafta

Durak, Y. (2013). Emeğin Tevekkülü: Konya'da İşçi-İşveren İlişkileri ve Dindarlık. İstanbul: İletişim.

2. hafta

Zorlu Günok, M. (2018). Emeğin Prokrustes Yatağı: Sınıf Mücadelesi ve Emek Denetimi. İstanbul: NotaBene Yayınları.

        3. hafta

Bekmen, A. (2014). Sermayenin “Etik” İnşası: Küresel Üretim ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

4. hafta

Şahin, Ç. E. (2011). Beşerî Sermaye ve İnsan Kaynakları: Eleştirel Bir Yaklaşım. Tan Kitabevi.

5. hafta

Yücesan-Özdemir, G. (2014). İnatçı Köstebek: Çağrı Merkezlerinde Gençlik, Sınıf ve Direniş. İstanbul: Yordam Kitap.

6. hafta

Güler, H. (2014). Patron Baba ve İşçileri: İşçi Sınıfı, Köylülük ve Paternalizm. İstanbul: İletişim.

7. hafta

Babacan, A. (2018). Piyasa Aklı ve Yeni Muhafazakâr Ahlak. İstanbul: İz Yayıncılık.

8. hafta

Yılmaz, K. R. (2010). Arçelik & Mahalle Bakkalından Küresel Aktöre: İşletme Tarihine Marksist Yaklaşım. İstanbul: Sosyal Araştırmalar Vakfı.

 


Tarih Saat Yer
04 Mart 2020 18:00 İlmi Etüdler Derneği
11 Mart 2020 18:00 İlmi Etüdler Derneği
18 Mart 2020 18:00 İlmi Etüdler Derneği
25 Mart 2020 18:00 İlmi Etüdler Derneği
01 Nisan 2020 18:00 İlmi Etüdler Derneği
08 Nisan 2020 18:00 İlmi Etüdler Derneği
15 Nisan 2020 18:00 İlmi Etüdler Derneği
22 Nisan 2020 18:00 İlmi Etüdler Derneği