GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Çağdaş Türk Düşüncesi’nin Kaynakları

Hoca: Cahid Şenel

Bu dersin temelde iki hedefi bulunmaktadır. Bunlardan ilki modernleşme döneminde gerçekleşen tartışmaların ikincil literatürde tarih yazıcılığı cihetinden nasıl değerlendirildiği tartışılacaktır. İkinci olaraksa bu tartışmaların birincil literatürde nasıl ele alındığı üzerinde durulacaktır. İlk dört haftada ikinci literatürde onlarca eser arasından temayüz etmiş dört metin incelenecektir. Daha sonraki haftalarda ise dönemin şahsiyetleri ve metinleri üzerinden bu tartışmalara ayrıntılı giriş yapılacaktır. Tartışılacak problemler modernleşmenin unsurları olan hürriyet, meşveret, müsavat, adalet, meclis, meşrutiyet, iktisat, hukuk, anayasa, kadın hakları, yazı ve harf inkılabı konusundaki tartışmalar, İsâmın reformasyonu, milliyetçilik, ümmetçilik, turancılık vb. konu ve kavramlar etrafında tartışılacaktır. Fikrî/siyasî pozisyonların belirleyici unsurlarının ideolojik olmaktan ziyade mesele bazlı farklılık gösterdiği metin analizleriyle gösterilmeye çalışılacaktır. 

BAŞVURU

Program öncesinde gerekli olan ön okumalar

Sekiz haftalık yoğun bir okuma programı takip edileceğinden izlencedeki kitapların bir kısmının önceden okunmuş olması süreci kolaylaştıracaktır. 

Programın Haftalık İzlencesi

1. hafta

Peyami Safa, Türk İnkılabına Bakışlar

2. hafta

Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi

        3. hafta

Ahmed Hamdi Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi

4. hafta

Niyaz Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma

5. hafta

Yusuf Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset

6. hafta

Ziya Gökalp, Türkleşmek İslâmlaşmak Muasırlaşmak

7. hafta

Ahmet Ağaoğlu, Üç Mesele

8. hafta

Babanzade Ahmed Naim, İslâm’da Dâva-yı Kavmiyet

Tarih Saat Yer
05 Mart 2020 18:00 İlmi Etüdler Derneği
12 Mart 2020 18:00 İlmi Etüdler Derneği
19 Mart 2020 18:00 İlmi Etüdler Derneği
26 Mart 2020 18:00 İlmi Etüdler Derneği
02 Nisan 2020 18:00 İlmi Etüdler Derneği
09 Nisan 2020 18:00 İlmi Etüdler Derneği
16 Nisan 2020 18:00 İlmi Etüdler Derneği
23 Nisan 2020 18:00 İlmi Etüdler Derneği