GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

20. Yüzyıl İslamcılık Düşüncesi


İslamcılık tartışmaları Türk siyasal hayatında belli dönemlerde alevlenen belli dönemlerde sönümlenen tartışmalara sahne olmaktadır. Bu durumun her zaman ülkenin siyasi gündemiyle doğrudan bir ilişkisi olduğu aşikârdır. Ülkemizde İslamcılık üzerine dersler, seminerler, konferanslar vb. etkinlikler yapılmış ve yapılmakta olsa da bir ideoloji olarak İslamcılığın doğuşu, kökenleri ve serencamına dair çalışmalara sık rastlanılmamaktadır. Bu okuma grubu, 19. yüzyıl erken dönem ve günümüz İslamcılık düşüncesinin anlaşılması açısından önemli bir döneme tekabül eden 20. Yüzyıl İslamcı düşüncesi hakkında olacaktır. Böylelikle, İslamcılık düşüncesinin süreklilik ve değişim ekseninde ele alınması ve güncel İslamcılık tartışmaları için sağlam bir vasat oluşturması hedeflenmektedir. Bu okuma grubu çerçevesinde 20. yüzyıl İslamcı düşünürlerin yazmış oldukları eserler ve İslamcılık fikrine dair yazılmış temel kaynaklar okunup tartışılacaktır.

Tarih Saat Yer
07 Mart 2017 00:00 İlmi Etüdler Derneği
25 Nisan 2017 00:00 İlmi Etüdler Derneği