GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

20. Yüzyıl Dünya Sistemi

Hoca: Ali Kaya

Bu derste, mevcut dünya düzeninin oluşumunda kritik bir aşamayı teşkil eden 20. Yüzyıl’ın önemli siyasi, toplumsal ve kültürel gelişmeleri tartışılacaktır. “Devrimler Çağı” olarak adlandırılan bu asırda iki dünya savaşın çıktığına, imparatorlukların çözüldüğüne, ulus devletlerin arttığına, geleneksel sömürgecilik son bulduğuna, anti sömürgeci hareketlerin hızlandığına şahit olmaktayız. Bu gelişmelerin tarihsel arka planları ve konjonktürel ilişkisellikleri dikkate alınarak, 20. yüzyıl dünya sistemini tahlil edebilecek malumat ve perspektif elde edilmesi amaçlanmaktadır. 

Tarih Saat Yer
07 Mart 2009 12:30 İLEM