GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

19. yy'da Psikoloji ve Sinirbilim


Bu okuma grubunda 19. yy. da psikoloji bilimi ve sinirbilim arasındaki ilişkiye odaklanılacaktır. Alanın bilim insanlarının zihin ve beyin ilişkisine dair düşüncelerinin neler olduğu incelenecektir. Zihin ve beyin arasındaki ilişkinin ne olduğu sorusunun günümüz zihin felsefesinde de belirleyici olduğu düşünülürse, tarihsel bir okuma yaparak konuya eğilmenin, zihin ve beyin arasındaki ilişkiyi detaylandırmada önemli olduğunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda, serebral lokalizasyonun tarihi ve biyolojik içeriği, zihnin lokalizasyon pratiğini yapanlar tarafından nasıl ele alındığı ve lokalizasyonun ele alınma biçimine bağlı olarak prensiplerinin neler olabileceği soruları etrafında, incelenecektir. Bu incelemenin bir diğer önemi, günümüz lokalizasyon çalışmalarına karşı getirilen argümanları değerlendirirken ortaya çıkmaktadır. Örneğin, William Uttal (2003), günümüz lokalizasyon çalışmalarını “Yeni Frenoloji” şeklinde nitelendirmektedir. Bu nitelemeyi yaparken, zihnin parçalara ayrılabilir bir şey olmadığı fikrini ileri sürmektedir. Bilişsel süreçlerin beyinde lokalizasyonun sınırlarına vurgu yapan Uttal ve başka düşünürlerin karşı çıkışını anlamak adına dersimiz Gall’ın frenolojisinden başlayarak, Ferrier’in Duyu-Motor Fizyolojisinin lokalizasyonu ile bitecektir.

Ders, katılımcılara, zihin ve beyin arasındaki ilişkinin doğasına dair çağdaş felsefi ve bilimsel tutumların değerlendirmesini tarihsel bağlamında değerlendirme imkânını sunmaktadır.

BAŞVURU

Program öncesinde gerekli olan ön okumalar

"Mind, Brain and Adaptation in the 19th Century" adlı kitabın giriş kısmı

Programın Haftalık İzlencesi

1. hafta

Gall ve Frenoloji: Spekülasyon – Gözlem – Deney

2. hafta

Deneysel Duyu-Motor Fizyolojisi ve Çağrışım (Association) Psikolojisi

3. hafta

Alexander Pain: İçgözlemsel Spekülatif Psikolojiden Deneysel Psikofizyolojiye Geçiş

4. hafta

Pierre Paul Broca ve Dil Bölgesinin Yeri

5. hafta

Herbert Spencer: Frenoloji, Evrimsel Çağrışımcılık ve Beyin (Serebral) Lokalizasyonu

6. hafta

Spencer, Jackson, Carpenter ve Duyu-Motor Lokalizasyonunun Beyin Korteksine Uygulaması

7. hafta

Fritsch ve Hitzig ve Beyin Yarıkürelerinin Lokalize Edilmiş Elektriksel Uyarımı

8. hafta

David Ferrier: Duyu-Motor Psikofizyolojinin Lokalizasyonu

Tarih Saat Yer
14 Ekim 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
21 Ekim 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
28 Ekim 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
04 Kasım 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
11 Kasım 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
18 Kasım 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
25 Kasım 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
02 Aralık 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği