GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Darülfünun’da Ahlâk Dersleri ve Ders Kitapları

Konuşmacı: Melek Yıldız Güneş

Bu sunumda Osmanlı’nın son dönemlerinde batılı tarzda tesis edilmiş ilk yükseköğretim kurumu olan Darülfünun, ahlâk dersleri merkezli olarak ele alındı. Darülfünun tarihinde ahlâk derslerinin yeri ve müfredatta yer alma sıklığı incelerek yükseköğretimde ahlâk derslerinin önemi ortaya konuldu. Ahlâk derslerini tedris eden hocalar da eğitim sürecinin önemli bir parçası olduğundan sunumda ahlâk derslerini tedris eden hocalara ayrıca yer verildi. Ahlâk derslerini okutan hocaların gerek bu dersler için meydana getirmiş oldukları yayınlara gerekse ahlâk konularındaki fikirlerini yansıtan eserlere yer verilerek ahlâk derslerinin içeriklerine temas edildi. Darülfünun’un varlığını sürdürdüğü 1876 ile 1933 yılları arası aynı zamanda çeşitli fikri hareketlilikler söz konusu olmuştur. Buna göre Ahlâk derslerinin, Darülfünun’un geçirdiği bu süreçten nasıl etkilendiği ve bir fikri dönüşüm yaşayıp yaşamadığı meselesi de bu sunumda ele alınan meselelerden birisidir.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
03 Ekim 2015 17:00 18:30 İlmi Etüdler Derneği