GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Çağdaş Siyaset Felsefesi Atölyesi Çalışmalarına Başladı

2012 güz döneminde Yrd. Doç. Dr. Bünyamin Bezci ile yapılan Çağdaş Siyaset Felsefesi seminerleri 2013 Bahar döneminde Çağdaş Siyaset Felsefesi Atölyesi olarak devam ediyor. Atölyede Çağdaş Siyaset Felsefesi disiplininde katılımcıların önerdikleri konular üzerinden çalışmalar yapılıyor. Siyaset felsefesi disiplininin, siyaset bilimi ile farkları üzerinde duran atölye yürütücüsü Bünyamin Bezci, bu kategorilerin sınırlarının netleşmesi ile nitelikli ürünler ortaya çıkacağını dile getiriyor. Siyaset felsefesini, devlete dair kavramların toplandığı bir klasör olarak niteleyen Bezci, çalışmalarda bu klasörlere değinilerin yer alacağını ifade ediyor siyaset felsefesinin kavramlar tarihi metodolojisinde, somut hayattan gelerek ve kavramı soyutlayarak anlaşılmasının önemine değinerek, soyutlamaların nihayet geriye dönük okumalara imkân vereceğini sözlerine ekliyor. Atölye katılımcılarının önerilerinin tartışıldığı Mart ayı toplantısını katılımcıları, Uluslararası İlişkiler, sosyoloji, İlahiyat, Şehircilik, siyaset bilimi gibi farklı disiplinlerde akademik çalışmalarını yürüten isimlerden oluşuyor.

Çağdaş Siyaset Felsefesi Atölyesinin yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Bünyamin Bezci, Ankara SBF Kamu Yönetimi mezunudur. Bremen Üniversitesinde yaptığı dil öğrenimi sonrasında Sakarya Üniversitesinde yüksek lisansını tamamladı. Uludağ Üniversitesinde Carl Schmitt'in siyaset felsefesi üzerine doktora tezi yazdı. Muğla Üniversitesinde başladığı akademik görevini Sakarya Üniversitesinde sürdürmektedir.