GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Çağdaş Felsefenin Temel Problemleri

Bu seminer dersinin içeriğini “Sübjektivite Metafiziği ve Temsil Epistemolojisi”, “Hümanizm ve Anti-Hümanizm Tartışmaları”, “Söylem, Bilgi ve İktidar İlişkisinin Çözümlenmesi”, “Batı Metafiziğinin Dekonstrüktif Bir Okumaya Tabi Tutulmasının Anlam ve Önemi”, “Varlık-Oluş Tartışmaları Bağlamında Fark’ı Yeniden Düşünmenin İmkanları”, “Metafiziksel, Epistemik Şiddet ve Ontolojik Emperyalizm Kavramlarının Analizi” gibi temel birtakım başlık ve kavramlar oluşturmaktadır.

Tarih Saat Yer
19 Temmuz 2019 09:30 İLEM