GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Çağdaş Bir Tefsir Yöntemi Olarak Konulu Tefsir Ekolü ve Örnek Bir Konulu Tefsir Denemesi: Kur’ân’da Fetih

Konuşmacı: Ercan Şen

Kur’ân’ın anlaşılmaya yaptığı vurgu ve ulemanın bu noktadaki gayretleri zamanla bir anlama disiplini olan tefsir usulünün gelişmesine zemin hazırlamıştır. Bu zemin tarih içerisinde genişleyerek Kur’ân’ın daha iyi anlaşılması adına muhtelif arayışlara yönelmiş ve farklı ekoller şeklinde kendini göstermiştir. Nitekim tarih boyunca Kur’an’ı anlama çerçevesinde rivayet, dirayet, işarî, lügavî vb. metotlar geliştirildiği gibi modern dönemde bu metotlara bilimsel, ictimaî, edebî ve konulu tefsir metotları da eklenmiştir. Kur’an’ı anlama çabasında olan her metodun kendi içinde birtakım güçlü tarafları bulunduğu gibi aynı zamanda bazı zaafları da söz konusu olabilmektedir. Bu bağlamda çağdaş bir tefsir ekolü olma yolunda hızla ilerleyen konulu tefsir metoduna bazı eleştiriler yöneltilmiştir. Nitekim bu metodun tutarlılığı, geleneksel yaklaşım ile uyumu, Kur’an’ı anlamaya katkısının derecesi, modernizmin bir ürünü sayılması vb. gibi bazı tenkitlere maruz kaldığı bilinmektedir. Bu sunumda tefsirin kısa bir tarihsel serüveni, bu bağlamda konulu tefsir ekolünün doğuşu, gelişimi ve bugünkü durumu, son olarak da konulu bir tefsir çalışması olarak mahiyetinde olan “Kur’an’da Fetih” konusu ve çerçevesi tartışılacaktır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
23 Nisan 2016 17:00 18:30 İlmi Etüdler Derneği