GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

23 Haziran 2021Bir Taşköprülüzâde Portresi

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) Taşköprülüzâde’yi konu edinen “XV. ve XVI. Yüzyıllarda Taşköprülüzâde Ailesi” panelini duyurdu.

Daha evvel İLEM Yayınları tarafından yayınlanan “Taşradan Merkeze Bir Osmanlı Ulema Ailesi - Taşköprülüzâdeler ve İsâmüddin Ahmed Efendi” adlı kitabın yazarlarıyla gerçekleştirilecek panelde Taşköprülüzâde’nin ilmi portresi ele alınarak hayat hikayesi ayrıntılı bir şekilde incelenecek, dedelerinden başlamak üzere ailesi içinde konumlandırılmaya çalışılacak.

İLEM ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yazma Eserler Uygulama ve Araştırma Merkezi’yle ortaklaşa hazırlanan program Zoom altyapısıyla düzenlenecek. 30 Haziran 2021 saat 21:00’de gerçekleştirilecek panelde moderatör İhsan Fazlıoğlu olurken konuşmacı olarak Abdurrahman Atçıl, Mustakim Arıcı ve Mehmet Arıkan yer alacak.