GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Bir Münevverin Zihin Dünyası: Ahmed Midhat Efendi Romanlarında Modernleşme Olgusu

Konuşmacı: Abdullah Özçelik

Bu sunumun konusu Osmanlı Modernleşmesi'nin toplumsal etkilerini, Ahmed Midhat Efendi'nin romanları üzerinden incelemektir. Konuya edebiyat-toplum ilişkisi açısından yaklaşılmaktadır. Tanzimat Fermanı ile yönünü resmen Batı'ya çeviren Osmanlı'nın geçirdiği değişim ve dönüşüm Ahmet Midhat Efendi'nin romanları merkeze alınarak anlaşılmaya çalışılacaktır. Bu bakımdan üzerinde durulan problematik modernleşme sürecinde Osmanlı toplumunda ortaya çıkan alafranga ve alaturka insan tiplerinin Ahmed Midhat Efendi'nin romanlarındaki yansımasıdır. Sunum çerçevesinde; Ahmed Midhat Efendi'nin romanlarında, Alaturka insan tipleri ile modernleşme süreciyle birlikte ortaya çıkan Alafranga insan tiplerinin, iktisadi ve sosyal zihni kavrayış ve yaşayış açısından bu süreçten nasıl ve ne şekilde etkilendiği tartışılacaktır. Buna ek olarak; Osmanlı modernleşmesinin toplumda ne gibi zihni kırılmalar meydana getirdiği; bu kırılmanın alafranga ve alaturka olarak iki ayrı cenah teşkil ettiği ve bu iki zıt tipin zihni duruşlarının, yeni olanı alma şekillerinin –eğitim, iktisadi tasavvur, kent, vb- topluma yabancılaşmada ya da kendi kültür havzasında kalma tercihinde ne şekilde rol oynadığı Ahmed Midhat Efendi’nin romanları çerçevesinde anlaşılmaya çalışılacaktır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
26 Mart 2016 17:00 18:30 İlmi Etüdler Derneği