GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Bir İslam Düşünürü ve Özgürlük Mücadelecisi, Aliya İzzetbegoviç

Konuşmacı: Mahmut Hakkı Akın

Aliya İzzetbegoviç, yakın dönem İslam düşüncesine önemli katkılarda bulunmuş bir düşünürdür. Özellikle “İslam Deklarasyonu” ve “Doğu ve Batı Arasında İslam” adlı eserleri, İslam dünyasının meselelerine ve bu meseleleri çözme imkânlarına odaklanan önemli kaynaklardır. O, kendisinden önceki İslam düşünürlerinin ele aldıkları sorulara kendi döneminden cevaplar aramış ve bu bağlamda İslam toplumlarının temel meselelerinden birisi olan “İslam ile Müslümanlar arasındaki mesafe” konusuna odaklanmıştır. İzzetbegoviç, bütün Müslüman toplumlara yeniden İslamlaşma çağrısında bulunmuştur. Onun önemli bir özelliği de özgün bir İslam düşünürü olmasıdır. O, insan, özgürlük, ahlak, siyaset, kültür, medeniyet, dram ve ütopya gibi konuları varlığın düalist yapısına atıfla kendine özgün İslam anlayışı temelinde ele almıştır. Bu sunumda Batılı bir Müslüman düşünür olarak Aliya İzzetbegoviç’in çağdaş İslam düşüncesindeki konumu, tartıştığı meseleler açısından değerlendirilmiştir.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
31 Ocak 2015 16:00 17:30 İlmi Etüdler Derneği