GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Bilginin Nesnelliği Problemi Seminerleri

Nesnel bilgi, nesnel olmayan bilgi türlerinden farklı olarak, özneye ait her tür yargı ve hükümden bağımsız olarak “gerçekliğin saf bir bilgisi” şeklinde tarif edilmiş bir bilgidir. Özünde nesnel bilginin nesnelliği, kuramsal yapının nesnelliğinden gelir.

Modern felsefe açısından bakıldığında “gerçeklik”, özneden bağımsız, nedenselliğin hüküm sürdüğü bir alanı oluşturmaktadır. Rasyonalist yaklaşımlar bunu, insan aklının doğuştan sahip olduğu bilgiler yardımıyla, insanın akla referansla gerçekliği elde edebileceği fikriyle izah etmeye çalışırken; ampiristlere göre, insan zihninin gerçekte boş bir levha olduğu, gerçekliğin duyularımız yardımıyla zihnimizde yer ettiği ve akıl yürütme yardımıyla elde edildiğine işaret eder. Rasyonalistlere göre “nesnel bilgi” soyut akla içkin iken, ampiristlere göre, bilimsel bir yöntemle bilgisine ulaşılabilen, insanın dışında olgusal bir şeydir. Bilgi ve gerçeklik arasındaki bu denklik iddiası, en keskin ifadesini, modern bilim düşüncesinin de özünü oluşturan pozitivist ve mantıkçı pozitivist düşüncede bulur.

Fakat bu düşünceler, insanın her tür değer yargısından, öznel bakıştan ve tarafsızlıktan bağımsız kalabilmiş bir bilgiyi üretemeyeceği gerekçesiyle eleştirilmiştir. Buradan hareketle İlmi Etüdler Derneği (İLEM), bu tartışmalı konuyu “Bilginin Nesnelliği Problemi” dizi semineri ile irdelemeye çalışacaktır.

Bilginin Nesnelliği Problemi dizi seminerlerinde, ilk hafta Tahsin Görgün’ün “Bilgi Nedir? sunumu ile “bilgi türleri” ve “bilginin nesnelliğinin imkanı” üzerine konuşulacaktır. İkinci hafta Kasım Küçükalp ile “Modern ve Postmodern Epistemoloji”, modern epistemolojik kriz özelinde konuşulacaktır. Üçüncü hafta Ayhan Bıçak’ın “Kadim Dönemde Bilgi Türleri” sunumu ile kadim dönemde bilgi türlerinin ürettikleri evren tasavvuru ele alınacaktır. Dördüncü hafta ise Yücel Yüksel’in “Mantık Çeşitleri ve Puslu Mantık (Fuzzy Logic)” sunumu ile mantık çeşitleri ve ürettikleri bilginin mahiyeti, “puslu mantık” özelinde konuşulacaktır.

Bilginin Nesnelliği Problemi Seminerleri kapsamında gerçekleşecek olan seminerler:

  • Bilgi Nedir? - Tahsin Görgün - 9.4.2014
  • Modern ve Postmodern Epistemoloji - Kasım Küçükalp - 15.4.2014
  • Kadim Dönemde Bilgi Türleri - Ayhan Bıçak - 24.4.2014
  • Mantık Çeşitleri ve Puslu Mantık (Fuzzy Logic) - Yücel Yüksel - 2.5.2014