GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Bilgi Nedir?

Konuşmacı: Tahsin Görgün

Bilgi, insani varoluşun bir boyutudur. Varoluşun olgusal bir boyutu olduğu gibi (olan ile irtibat), beklentiler/umutlar ve talepler (olması gereken) ile irtibatlı bir boyutu da vardır. Aynı şekilde geçmişle irtibatlı olan boyut da, mevcudun geçmişi olarak, buna dahildir. İnsanın muhtelif boyutlarıyla kurduğu irtibat kadar, mevcudu şekillendirme gücü de, bir farkındalık olarak temayüz etmektedir. Temayüz edeni temyiz, taayyün edeni tayin, tulu’ edeni mütalaa, bilme olarak gerçekleşirken, temyiz, tayin ve mütalaa ile ortaya çıkan ikinci "varlığa" bilgi diyoruz. Bu varlık, insani varoluşun bir vasfı/sıfatı olarak, onun varoluşunu daha farklı bir şekilde, "bilerek" sürdürmesine imkan sağlar. Varoluşu bilerek sürdürme, bilgiyi bir sıfat haline getirirken, bilerek sürdürme bir “beceri” haline geldiğinde, “bilmek” ile “olmak” özdeşleşmektedir. Bu çerçevede gerçekleşecek sunumda bilginin mahiyeti üzerine etraflı bir mülahaza gerçekleştirilmiştir.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
09 Nisan 2014 19:00 İLEM Konferans Salonu