GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Bilgi Çağından Kaygı Çağına: Sağlık, Hastalık ve Beden Algısının Değişimi

Konuşmacı: Murat Beyazyüz

İktisadi tasavvura ilişkin köklü kırılmalar, bedensel ve zihinsel bir kaygı alanı oluşturacak zararlı etkilerini insan bedenine doğru yöneltmiş durumadır. Yazılım-donanım ekseninde biçimlenen bir yaşam biçiminin bu iktisadi örgü ile işbirliği, kuramsal bakış açılarının çeşitlenmesi ve zenginleşmesini zorunlu kılan bir alan açmaktadır. Bu durumun ortaya çıkardığı bilgi karmaşasının ürünü olan hastalıklı ve sağlıklı beden imajından insanın bedenine ve aklına ilişkin kaygılarını bertaraf etmesine imkan tanıyacak sahih bilgiye geri dönülmeye duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

 
Tarih Başlangıç Bitiş Yer
26 Nisan 2014 18:00 İLEM Konferans Salonu