GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Beğeniler: Gündelik Hayatta Toplumsal Değişimin Yansımaları Dizi Seminerleri Devam Ediyor

Bugüne kadar Beden'in Anlamı ve Sınırları, Muhalefet, Devlet Üzerine gibi dizi seminerlere imza atan İlmi Etüdler Derneği (İLEM) İhtisas Çalışmaları, bu yıl da Toplum Çalışma Grubu ev sahipliğinde “Beğeniler: Gündelik Hayatta Toplumsal Değişimin Yansımaları” başlıklı bir seminer dizisi düzenliyor.

Modern dünyada beğeniler, sosyal, sınıfsal ve kültürel olarak yapılandırıldığı tüketim olgusu etrafında gerçekleşen tartışmalarda önemli bir yer tutmakta. Tüketim kültürü ve tercihler basitçe bir satın alma eyleminin veya kullanımının çok ötesinde, toplumsal statü ve kimliği oluşturan unsurlar olarak değerlendirilmekte. Gündelik olana dair; gıdadan giyime, eşyadan barınmaya, boş zaman etkinliklerinden müzik, tatil ve insan ilişkilerine kadar her meselenin tercihlerle belirlendiği düzlemde, beğenilerin materyal karşılıkları ve değerlerinden öte toplumsal ilişkileri yeniden nasıl ürettiği tartışmaların temel izleğini oluşturmakta. Eşya; bir koltuk, ayakkabı, çanta, kendilerine temsili alanda konuşma fırsatı bularak bir şeylerin üzerini örterken, başka şeyleri açığa çıkarıp, sınırlar koymakta.

Kültürel hayatın şekillenmesinde son derece belirleyici olan ve varlığını hissettiren tüketim alışkanlıklarına ve tercihlerine yönelik eleştiriler de tüketim kültürüne paralel bir şekilde sıklıkla ve yüksek sesle dile getiriliyor. Fakat gereksinimlerin toplumsal ve kültürel olarak yaratıldığı, çeşitli pazarlama stratejileri ve reklamlar aracılığıyla insanları esir aldığı, kültürel iktidarın belirleyiciliği veya bir tür hayat tarzının yüceltildiği vurguları bugün içinde bulunduğumuz mevcut durumu anlamlandırmada yetersiz kalmakta. Nasıl olmanız gerektiğini gösteren kültürel hegemonyadan uzaklaşarak, kendini bizzat gösterme imkanı tanıyan farklı bir mecraya doğru seyretmekteyiz. Teknolojiyle irtibatın arttığı ve yaygınlaştığı bugün, hemen herkesin dile getirdiği bu “değişim ve dönüşüm” olgusunu vitrinlere bakan değil, kendini vitrine taşıyan öznelerin dünyasında olduğumuzun ayırdına vararak anlamlandırabiliriz.

Türkiye için kısmen “yeni” olan bu durumun nasıl yorumlanacağını ve anlamlandırılacağını konuşmak üzere İLEM İhtisas Toplum Çalışma Grubu, “Beğeniler: Gündelik Hayatta Toplumsal Değişimin Yansımaları” başlıklı bir seminer dizisi düzenliyor. Bu seminerler ile gündelik hayatta yaşanan toplumsal değişimin tercihler ve beğeniler üzerinden tartışılması hedefleniyor. Eğlence, moda, müzik, yaşam tarzı, duygular, mekan, beden, estetik ve ahlak gibi birçok farklı yönünü ele alarak konuyu derinleştirmek ve anlamlandırmak da temel hedefler arasında...

TARİHKONUŞMACISEMİNER
9 Ocak 2016, 17:00Levent ÜnsaldıGündelik Hayatın Patikalarında Beğeniler
23 Ocak 2016, 17:00Özgür ArunBeğeni ve Haz Arasındaki Gerilim: Türkiye’de Kültürel Eşitsizliğin Yansımaları
6 Şubat 2016, 17:00Adem SağırÖlüm Ritüelleri ve Beğeniler: Beden, Estetik ve Sınıflar
20 Şubat 2016, 17:00Köksal AlverLüks ve İhtiyaç Arasında Değişen Mekân Beğenileri
5 Mart 2016, 17:00Uğur Zeynep GüvenMüzik Beğenileri ve Toplumsal Değişim
19 Mart 2016, 17:00Erhan AkarçayYemek Şahane Kahve Bahane: Beğenilerde Değişimin Seyri
2 Nisan 2016, 17:00Burak ÖzçetinMuhafazakarlık, Televizyon ve Popüler Beğeni
16 Nisan 2016, 17:00Alev Erkilet Mahremiyetin Dönüşümü ve Tesettür Pratiklerinin Beğeni Konusu Haline Gelişi
30 Nisan 2016, 18:00Nazife Şişman'Kamera Gözü'nden Düğün Törenleri: Değişen Beğeni ve Öncelikler
14 Mayıs 2016, 17:00Lütfi SunarTabakalaşma, Tüketim ve Beğeniler