GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Bedenin Anlamı ve Sınırları-II

Günümüzde “beden” sadece bireysel bir ilgi ve alaka sahası, bireyin mahremiyet alanı olmaktan çıkmış tıptan sosyolojiye, siyasetten iletişime (medyaya) bir çok ilmî disiplinin çalışma mevzusu haline gelmiştir. Seksenli yıllardan itibaren “beden sosyolojisi” adı altında sosyolojinin yeni müstakil bir alanıyla tanıştık. Özellikle kadın bedeninin, erkek bedeni de dahil olmak üzere, medya ve iletişim araçlarıyla teşhir edilişi, metalaştırılması, pazarlanması ve bir pazar aracı olarak kullanılması belki bir asrı aşkın süredir tartıştığımız bir mesele. Bedene tıbbî müdahalenin sınırları, etik ilkeleri gibi bir çok konu da günümüzün popüler konularından. Kısacası artık “bedenimiz” sadece bizim bedenimiz değil, belki aynı zamanda siyasetin, sosyolojinin, iletişimin veya tıbbın da “beden”i....

Bu minvalde İLEM’de faaliyetlerine devam eden Toplum Çalışmaları Grubu olarak günümüzde “beden” üzerine odaklanan tartışmaları farklı disiplinlerin penceresinden felsefî, sosyolojik ve tarihsel sonuçlarını tahlil etmek üzere “Bedenin Anlamı ve Sınırları” başlıklı seminerler tertip etmekteyiz.

Kasım 2013’te beş ayrı sunumun gerçekleştirildiği birinci serinin ardından diziye Nisan 2014'te dört ayrı seminerle devam ediyoruz

BEDENİN ANLAMI VE SINIRLARI II

"Özgürlük ve Beden"

Teyfur Erdoğdu 5 Nisan Cumartesi 18:00

"Kutsal ve Seküler'in Egemenlik Savaşında Beden"

Mustafa Tekin 12 Nisan Cumartesi 18:00

"Beyin Beden İlişkisi ve Öznelliğin İnşası"

Eyüp Süzgün 19 Nisan Cumartesi 18:00

"Bilgi Çağından Kaygı Çağına; Sağlık Hastalık ve Beden Algılarımızın Değişimi"

Murat Beyazyüz 26 Nisan Cumartesi 18:00