GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Bedenin Anlamı ve Sınırları-I

Günümüzde “beden” sadece bireysel bir ilgi ve alaka sahası, bireyin mahremiyet alanı olmaktan çıkmış tıptan sosyolojiye, siyasetten iletişime (medyaya) bir çok ilmî disiplinin çalışma mevzusu haline gelmiştir. Foucault’dan beri siyasal iktidarın beden üzerindeki tahakküm iradesini ve bu tahakkümün araçlarını siyaset bilimi çerçevesinde konuşuyoruz. Seksenli yıllardan itibaren “beden sosyolojisi” adı altında sosyolojinin yeni müstakil bir alanıyla tanıştık. Özellikle kadın bedeninin –erkek bedeni de dahil olmak üzere- medya ve iletişim araçlarıyla teşhir edilişi, metalaştırılması, pazarlanması ve bir pazar aracı olarak kullanılması belki bir asrı aşkın süredir tartıştığımız bir mesele. Bedene tıbbî müdahalenin sınırları, etik ilkeleri vs. gibi bir çok konu da günümüzün popüler meseleleri haline gelmiş durumda. Kısacası artık “bedenimiz” “sadece bizim bedenimiz” değil, belki aynı zamanda siyasetin, sosyolojinin, iletişimin veya tıbbın da “bedeni” haline geldi...

İLEM olarak çağdaş dönemde “beden” üzerine odaklanan tartışmaları bir birinden farklı disiplinlerin penceresinden felsefî, sosyolojik ve tarihsel sonuçlarını tahlil ederek “bedenin anlamı ve sınırları” başlığı altında masaya yatırmak istiyoruz.

Kasım ayında bir seminer dizisi olarak gerçekleştireceğimiz bu programda yer alacak isim ve başlıkları şunlardır:

“Bedeni Kurgulamak: Doğal Bedenden Toplumsal Bedene”

Kadir Canatan 2 Kasım Cumartesi 18:00

“Bedenin Siyasi Ontolojisi: Beden ve Performansları”

Süheyb Öğüt 9 Kasım Cumartesi 18:00

“İslam’da Bedeni Yazmak”

İrvin Cemil Schick 16 Kasım Cumartesi 18:00

“Hayatın/Ölümün ve Bedenin Değişen Sınırları”

Nazife Şişman 23 Kasım Cumartesi 18:00

"Bedenin Tıpla İmtihanı"

Murat Çekin 29 Kasım Cuma 18:00