GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Bedeni Kurgulamak: Doğal Bedenden Toplumsal Bedene

Konuşmacı: Kadir Canatan

Düşünce dünyamıza hakim olan düalizm, yüzyıllar boyunca insanı beden-ruh ya da beden-zihin diye ikiye bölmüş ve bu iki alan arasında bir hiyerarşi kurmuştur. Başka bir deyişle hakim düşünce, ruha öncelik vererek bedeni "öteki"leştirmiştir. Beden, daha çok tıp, biyoloji ve kültürel antropoloji gibi disiplinlerin konusu olmuş ve sosyoloji ancak geçen yüzyılın sonuna doğru bedene ilgi duymuştur. Bunun nedenleri kadar bedene karşı artan ilginin sebepleri de sorgulanması gereken bir noktadır. Ancak daha da önemli bir nokta, bedene farklı sosyoloji kuramların nasıl yaklaştığı ve nasıl ele aldığıdır. Bedene yaklaşım incelendiğinde aslında sosyolojinin serüveni ile bedene yaklaşımın paralel yürüdüğü anlaşılmıştır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
02 Ekim 2013 18:00 İLEM Konferans Salonu