GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Bağımsızlık Sonrası Film Dili

Sömürgecilik, 1492’de başlayan salt tarihsel olgu değil aynı zamanda kültürel ve sosyal bir varlık olarak, 20. yy sonlarına değin eski biçimiyle devam etti. Bu olgu, kültürel boyutu sömürgeciliğe maruz kalan ülkeler tarafından aşılmak istenen bir hedef olarak durmaktadır. Sinema da bir politik alan olarak sorunun iki boyutuyla yüzleşmektedir. Birinci boyutu bağımsızlığına kavuşan milletler için sömürge estetiğinin hem bir rehber hem de buyurgan olarak devam etmesi. Sorunun ikinci boyutu ise ulusal sinema tartışmaları ekseninde yeni bağımsızlığına kavuşmuş milletlerin özgün dil arayışları olmaktadır. Bağımsızlığını kazanan milletlerin sinema alanında gösterdikleri uğraşı Cezayir Bağımsızlık Savaşı ve Camp de Thiaroye filmlerinde somutlaştırabilmekteyiz. Bu filmler, sömürgeciliğin doğası ve değiştirdiği “tabiat”lar üzerine düşünmeyi sağlamaktadır. 

Tarih Saat Yer
18 Temmuz 2017 15:30 İLEM