GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Askeri Sosyoloji: Tarih ve Kaynaklar

Ülkemizde oluşturulan ilmi birikimi paylaşmak maksadıyla İLEM’de ayda bir düzenlenen tez sunumlarında bu ay Adem Başpınar, 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde hazırladığı 'Askeri Sosyoloji: Tarih ve Kaynaklar' başlıklı yüksek lisans tezini bizlerle paylaşacak. Program 30 Eylül Perşembe günü saat 19.00'da İlmi Etüdler Derneği’nde gerçekleşecektir.

1981 yılında Erzincan’da doğan Adem Başpınar, Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden 2007 yılında mezun oldu. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı yüksek lisans çalışmasını 2010 yılında tamamlayan Başpınar halen aynı üniversitede doktora programına devam etmektedir.

Başpınar sunacağı tezinde ilk olarak askeri sosyolojinin modern dönemle birlikte gelişen tarihsel kaynaklarını incelemiştir. Daha sonra askeri sosyolojinin kurumlaşmasını ve hangi konulara ilgi duyduğunu tartışarak askeri sosyoloji literatürünü analiz etmiştir. Literatürün gösterdiği özellikler bağlamında gerek askeri sosyolojinin tarihsel kaynaklarını, gerekse de İkinci Dünya Savaşı sonrası tartışmaları belli sorularla anlamaya çalışmıştır. Bu tez çalışması bir anlamda Türkiye’deki askeri sosyoloji çalışmalarındaki eksikliği gidermeye yönelik bir ilk çaba olarak ortaya çıkmıştır.