Aristoteles'te Adlandırma, Bilgi ve Cevher İlişkisi


Konuşmacı Taha Karagöz

Bu sunumun amacı Aristoteles'te mutlak bilgi olan epistêmê'nin tanımlarda yani dildeki özel adlara doğrudan yüklenen tümellerde nasıl temellendiğini göstermektir. Bunun gösterilmesi için öncelikle epistêmê'nin kendisinden meydana geldiği logos analiz edilerek parçaları olan adlarla ilişkisi ortaya konulacak. Logos analiziyle ulaşılan adlar, işaret ettikleri var olanların tasnifi göz önüne alınarak Aristoteles’te birinci ousialara karşılık gelecek şekilde özel adlar, ikinci ousialara karşılık gelecek şekilde kathalou olarak sınıflandırıldığı tespiti incelenecek. Bu incelemeden sonra ise Aristoteles'in epistêmê'yi zorunlu öncüller ve sonuçtan oluşan kıyas zincirlerine yani tanıtlamaya indirgediği irdelenecek. Böylece "her dianoetik bilgi daha önce gelen başka bir bilgiden hareket eder" ilkesi de göz önüne alınarak tanıtlamaların kendilerinden hareket ettikleri temel öncüllerin nasıl oluştuğu sorusuna ulaşılacak. Bu öncüllerin, dolaysız zorunlu ilkeler olan ve "olmak / olmamak" taşımayan tanımlardan meydana geldiği gösterilecek. Son olarak analizin tamamlanması için kendilerinde "olmak/olmamak" taşımayan "tanım"larla "terim"lerin aynı eidoslara işaret eden iki farklı kullanım oldukları işaret edilerek "tanım" ve "terim" kavramları arasındaki ayrımı kaldıran bir okuma önerilecek. Sonuç olarak bu sunumda epistemenin kendisinde kurulduğu logoslar alanının adlar üzerinden tümel olan "tanım/terim" kavram çiftinde nasıl temellendiği ortaya konulmaya çalışılacak.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
10 Ağustos 2020 17:30 İlmi Etüdler Derneği
Takvime Ekle
Aristoteles'te Adlandırma, Bilgi ve Cevher İlişkisi