GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Aristoteles’e Atfedilen Taşlar Kitabı

Konuşmacı: Gürsel Aksoy

İslam bilim tarihinde taşlar hakkında yazılan ilk eserlerden biri, Aristoteles’e mal edilen Kitab’ul-Ahcar’dır. Bu kitap, günümüzde yalnız Arapça tercümesi bulunan ve kaynak dildeki metni kayıp benzersiz bir eserdir. Arapçaya miladi 9. yüzyılda çevrildiği tahmin edilen eser, aynı konuda nispeten geç dönemde yazılmış başka kitaplara önemli oranda kaynaklık etmiş ve onlar tarafından bol miktarda alıntılanmıştır. Kitabın öneminin bir başka göstergesi, Orta Çağ’ın sonlarına doğru Latince ve İbraniceye çevrilmiş olmasıdır. Sunumun hedefi, ilk bakışta sadece mineraloji tarihi ile ilgili görünen Kitab’ul-Ahcar’ın, gerçekte simya, kimya ve metalurji tarihi, farmasötik kimya, İskender romansı, Aristotelesçi ve Yeni-Platoncu felsefe ve bilim anlayışları gibi farklı alanlarla ilgili çok zengin bir kültür tarihi belgesi olduğunu göstermektir.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
31 Aralık 2016 17:30 19:00 İlmi Etüdler Derneği