GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Anayasal Meseleler ve Türkiye

Bu atölyede Türkiye’de sıklıkla konuşulan, televizyon ekranlarında sıklıkla tartışma konusu edilen anayasa hukukunun temel kavramları üzerinde durulacaktır. Bu inceleme yapılırken anayasa hukukuna ilişkin kavram, kişi ve kurumlar tarihi ve fikri çerçevesi içerisinde pratik bir okumaya tâbi tutulacaktır. Böylelikle katılımcılar hem anayasa hukukunun temel meselelerini öğrenecek hem de bu meselelerin Türkiye’de hangi zemine oturduğunu kavrayabilme imkânına erişeceklerdir. Atölye esnasında sıklıkla siyasi tarih kitaplarına başvurulacak olup özellikle Osmanlı Devleti’nde ve Türkiye’de yaşanan siyasi süreçlerin anayasa hukukumuza nasıl etkide bulunduğu ve anayasalarımızın Türk siyasi hayatına ne derecede etki ettiği sorusuna cevap aranacaktır. Böylelikle anayasal meseleler ve bu meselelerin Türkiye’deki karşılıkları hakkında farklı bir düşünce tarzı ortaya koymaya çalışan özellikle hukuk ve siyaset bilimi araştırmacıları için orijinal bir çalışma yapılması hedeflenmektedir.

Program İçeriği

1. HaftaAnayasa Kavramı ve Tartışmalar
2. HaftaAnayasanın Yorumu
3. Hafta

Anayasaların Yapılması ve Değiştirilmesi

4. HaftaAnayasacılık Hareketleri
5. HaftaKurucu İktidar
6. HaftaDevlet Kavramı ve Devletin Unsurları
7. HaftaDevlet Şekilleri (Monarşi ve Cumhuriyet, Üniter Devlet-Bileşik Devlet, Federal Devlet)
8. HaftaKuvvetler Ayrılığı Teorisi ve Hükümet Sistemleri (Başkanlık Sistemi, Yarı Başkanlık Sistemi ve Parlamenter Sistem)
9. HaftaDevletin Temel İlkeleri
10. HaftaLaiklik ve Din Özgürlüğü
11. HaftaDemokrasi Kavramı ve Demokrasi Tipleri (Doğrudan Demokrasi, Temsilî Demokrasi ve Yarı Doğrudan Demokrasi)
12. HaftaSeçim Sistemleri (Çoğunluk Sistemleri ve Nisbî Temsil Sistemi) ve Seçim Barajı
13. HaftaSiyasî Partiler
14. HaftaSiyasî Partilerde Disiplin ve Parti İçi Demokrasi
15. HaftaOsmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri (Tanzimat Öncesi Dönem ve Tanzimat)
16. HaftaI. ve II. Meşrutiyet
17. Hafta1921 ve 1924 Anayasaları
18. HaftaÇok Partili Siyasî Hayata Geçiş
19. Hafta1961 Anayasası Dönemi - 1982 Anayasası Dönemi
20. HaftaGüncel Anayasa Tartışmaları


Tarih Saat Yer
13 Ekim 2018 09:30 İLEM