Anadolu'daki Alıcı-Satıcı İlişkilerinde Erdemli Ticaret


Konuşmacı Mahmut Sami İşlek

Bu sunum pazarlama teorisinin Anglo-Sakson ve Alp-Germen yorumlarından hareketle toplumsal kültüre gömülü bir pazarlama teorisi tartışmasını Anadolu bağlamında yapma amacı güden bir çalışma üzerinedir. Pazarlamanın temel konularına yönelik yapılan kavramsal tartışmalarda değişim, işlem veya ilişki gibi farklı kavramsal odakların oluştuğu bir literatür yapısından bahsedilebilir. Alıcıların ve satıcıların karşılıklı olarak etkileşime girdiği bir ilişkide kültürel arka plan da ilişkiyi etkileyen önemli bir değişken olarak değerlendirilmektedir. Anadolu bağlamında pazarlama anlayışını alıcı-satıcı ilişkilerine yoğunlaşarak anlamaya çalışma çabası Anadolu’da yerleşik olan toplumsal kültürün, kültürel değişimin ve bunun pazarlama ile olan ilişkisinin de ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Sunumu yapılacak olan bu çalışmada; keşifsel nitelikli bir nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Veri kaynağı olarak hem birincil hem de ikincil veri kaynakları kullanılmıştır. Sonuç olarak ise çalışma; öncelikle toplumsal ve kültürel bağlam içinde alıcı-satıcı ilişkilerinin Anadolu’da nasıl uygulandığını ortaya koymaktadır. İlişkisel ve işlemsel odaklı alıcı-satıcı ilişkilerinin bir arada bulunduğu ortaya çıkarılmıştır. Bunun yanında Anadolu bağlamında uhrevi kazançları önemseyen bir eylem setinin olduğu da vurgulanmaktadır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
06 Nisan 2019 15:00 İlmi Etüdler Derneği
Takvime Ekle
Anadolu'daki Alıcı-Satıcı İlişkilerinde Erdemli Ticaret