GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Anadolucu Bir Düşünür ve Fikir Mecmuası: Nurettin Topçu ve Hareket

Konuşmacı: Yasin Özdemir

Cumhuriyet devrinin istisnai mütefekkirlerinden Nurettin Topçu (d.1909, ö.1975) tarafından kurulan, 1939 ve 1982 yılları arasında yayınlanan düşünce dergisi Hareket’in ilk on yılındaki Anadolucu/Anadolu milliyetçisi unsurlar sunumun ve sunumun üzerine bina edilmiş olduğu yüksek lisans tezinin konusunu teşkil etmektedir. Mevcut literatürün yanında, Belçika ve Fransa’daki arşivlerde bulunan yeni belgeler ışığında Topçu’nun entelektüel biyografisi sunumun ilk kısmını oluşturmuştur. Ardından Hareket dergisinin tüm yayın hayatının ve Anadolucu Türk milliyetçiliğinin ana hatları izah edilmiştir. Topçu, Remzi Oğuz Arık, Mehmet Kaplan, Ahmet Kabaklı, Cahit Okurer, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Hüseyin Batuhan gibi isimlerin dahil olduğu yazar kadrosunun metinleri tahlil edilerek vatan, milli tarih anlatısı, “biz ve öteki” temaları Anadoluculuk çatısı dahilinde irdelenmiştir.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
11 Ekim 2014 16:30 18:00 İlmi Etüdler Derneği