GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Amerikan Rüyasının Türkçe Versiyonu

Konuşmacı: Özgün Basmaz

ABD, 2. Dünya Savaşı’nın bitişi ve özellikle Soğuk Savaş’la birlikte politik, ekonomik, askeri ve kültürel nüfuz alanını genişletme imkanı bulur. Marshall Planı olarak da bilinen Avrupa Kalkınma Programı sayesinde Batı Avrupa, İtalya, Japonya, Yunanistan ve Türkiye’de kültürel ve ekonomik etki alanını da genişletmiş oldu. ABD, Türkiye ilişkileri Truman Doktrini, Marshall Planı ile hız kazanırken, Türkiye’nin batı blokuna dahil olma çabaları 1952 yılında NATO’ya kabul edilmesi ile yeni bir açı kazandı. Türkiye’yi küçük Amerika yapma vaadinin de işaret ettiği üzere, ABD yanlısı politikalar benimsenmiş, ABD ‘dost’ ve modernleşme yolunda ‘model’ ülke ilan edilmiştir. ABD hükümeti tarafından da desteklenen kitle iletişim araçları yoluyla yeni kimlikler, kişiler, hayat tarzları, ürünler Türkiye’nin zihin haritasına girmeyi başarmıştır. Filmleri, magazin dergileri, yıldızları ile Türkiye’deki Hollywood, Amerika’ya dair olumlu ve olumsuz kanaatlerin biriktiği bir repertuar oluşturmuş; aynı zamanda Amerikan etkisi tüm yönleri ile tartışılırken temel referans olarak kullanılmıştır. Bu sunum, sıkça kullanılan ‘Amerikanlaşma’ terimini sorunsallaştırarak, İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye’deki Amerikan etkisini, o dönem Türkiye’de gösterilen Hollywood filmleri ve bu filmlerin Yeşilçam adaptasyonları üzerinden tartışmayı hedeflemektedir.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
04 Şubat 2017 17:30 19:00 İlmi Etüdler Derneği