GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Alternatif Ekonomik Söylemleriyle Necmettin Erbakan

Konuşmacı: İrfan Ersin

Bu sunum Necmettin Erbakan’ın Ekonomik Söylem ve Uygulamaları üzerine hazırlanmıştır. Türk siyasetinin önemli karakterlerinden biri olan Necmettin Erbakan, 1969 yılı itibariyle Türk siyasetine islamı referans alan söylemleriyle dikkat çekmiştir. İdeolojisini Milli Görüş sloganıyla ön plana çıkartan Erbakan, ekonomide alternatif sistemler önermiştir. Bu sistemleri sunumumuzda 80 öncesi ve sonrası olmak üzere ikiye ayırdık. 80 öncesinde Sanayileşme ve Ağır Sanayi söylemine dikkat çeken Erbakan, bu dönemde maddi ve manevi kalkınma kavramlarını birlikte kullanmıştır. Ağırlıklı devletin ön plana çıktığı bu dönemler Türkiye’nin ithal ikameci sanayileşme politikasını benimsediği dönemler olarak bilinmektedir. 80 sonrası dönemde Türkiye’nin serbest piyasa rejimini benimsemesiyle Erbakan da söylemini Adil Düzen kavramı üzerine oturtmuştur. Bu iki dönem arasında ana eksende çok farklılık olmamak kaydıyla sadece söylemler değişiklik göstermiştir. Sanayileşme ve Adil Düzen söylemlerinin temeli sistem olarak aynı gözükmektedir. Ayrıca Erbakan’ın 80 öncesi ve sonrası ekonomik söylemlerinin İslam sistemine uygun olduğunu söylemek de mümkündür.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
02 Ocak 2016 17:00 18:30 İlmi Etüdler Derneği