Ali Büyükaslan

Doktorasını Fransız Yeni Romanı üzerine yapan Büyükaslan, uzun yıllar Selçuk Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Dil, edebiyat ve iletişim alanlarında çalışmaları bulunan Büyükaslan, 2005-2009 yılları arasında Fransa’da Strazburg Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Anadili Türkçenin kullanımı ve çift dillilik üzerine de çalışmalar yapan Büyükaslan, çalışmalarını ağırlıklı olarak dil, iletişim ve kültürel çalışmalar üzerine yoğunlaştırmıştır. Halen Marmara Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Büyükaslan iyi derecede Fransızca bilmektedir.