GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Al-Andalus İn Motion: Travelling Concepts And Cross-Cultural Contexts

Endülüs Mirası: Kültürler Arası Bağlamlar ve Kavramların Yolculuğu {Al-Andalus in Motion: Travelling Concepts and Cross-Cultural Contexts} konferansı 15-16 Kasım 2018 tarihlerinde ev sahipliğimizde gerçekleştirilecektir. Language Acts and Worldmaking Projesi dünyanın ve hayatımızın şekillenmesi sürecinde dilin önemli konumuna vurgu yaparak modern dil öğrenimini yeniden şekillendirmeyi ve dönüştürmeyi amaçlayan uluslararası alanda etkin bir projedir. Konferansın bu yılki konusu bağlamında dünyanın önde gelen üniversitelerinden değerli akademisyenler İLEM’in ev sahipliğinde İstanbul’da bir araya gelecekler.

Endülüs medeniyeti tarihi, çağdaş liberal-demokratik toplumların temel kavramlarının sorgulanması ve anlaşılması açısından önemli bir çalışma alanı oluşturmaktadır. Bu konferansta Endülüs medeniyetinin bir düşünce biçimi olarak vücut bulması sürecinde etkili olan birçok noktaya değinilecektir. Endülüs Medeniyeti ve İberya havzası dil ve kimlik, kültür ve bilgi, modern politik perspektife yansımalar, ütopya ve distopya, gerçek ve kurgu gibi geniş bir bakış açısında ele alınmaya çalışılacaktır. Bu medeniyetin oluşturduğu perspektifte ulusal kimlik, kültürler arası iletişim, dini çoğulculuk gibi birçok kavram; birey, azınlık grupları ve toplumlar nazariyesine yöneltilen kritik sorular eşliğinde geçmişten günümüze tartışılacaktır.

2 gün sürecek olan konferansın dili İngilizcedir. 8 farklı ülkeden 19 akademisyen bu programa iştirak edecektir ve katılımcılar arasında Rachel Scott, Abdoolkarim Vakil, Julian Weiss, Olga Bush gibi önemli isimler yer almaktadır.

Her bir oturumda 3 katılımcı aynı konu başlığında bildirilerini sunacak olup toplamda 6 oturum gerçekleştirilecektir. Detaylı bilgiye 
sitemizden ulaşabilirsiniz.


Program


1st Day

09.00-09.30 | Registration
09.30-10.00 | Opening Session
10.00-11.30 | Language and Identity/Linguistic Worldmaking

Julian Weiss
Bystanders and Borderlands: The Andalusi Frontier and the Sephardic Ballad [Weiss discusses the ballad as a form of language]

Yitzchak Schwartz
Al-Andalus on the American-Jewish Mind: The Uses and Afterlife of the Andalusian Golden Age in the United States

Or Hasson
Language as a site of identity-making, memory, and imagination: Early modern Spanish lexicography and Iberia’s Semitic heritage lexicography

12.00-13.30 | Modern political uses of Al-Andalus and Iberia

Juliet Gryspeerdt
The forgotten ‘Orient’ in the writing of travellers to Portugal in the 1930s

Carlos Yebra Lopez
Medievalist passports: The symbolic place of Sephardim and Andalusíes in post-2012 Spain

AbdoolKarim Vakil
‘A civilization, a culture, a Flag’: ReOrienting al-Andalus (between Islamophobia and Islamophilia in Portugal)

14.30-16.00 | Culture and Knowledge in Motion: Translating Al-Andalus

Daniel Muñoz Sempere
‘El Alcázar de Sevilla’ by José María Blanco White and the export of images of Iberia

Rachel Scott
Conceptualising intercultural relations through the translation of a travelling text: the case of 'Kalila wa-Dimna'

Amina Boukail
The Représentation of the Other in Hebrew Andalusian' Literature

16.30:17:15 | Special Concert / Music from Al-Andalus

2st Day

09.00-10.30 | ‘A Contested Space: Al-Andalus between Utopia and Distopia’

Doriane Zerka
‘Andalusi Space and the 'European Network' in the German Rolandslied'.

Igor Alekseev
Andalusian Utopia in Russian Muslim Modernism of the late 19th century (Ismail Gasprinskii's Dar-al-Rahat)

Adrian Negro
Al-Andalus in fantasy and worldbuilding games and virtual reality

11.00-12.30 | Materializing culture in sight and sound

Federica Broilo
The Disneyfication of the Alhambra in the twentieth-first century: the Japanese Experience

Olga Bush
Neo-Mudéjar architecture of Toledo train station in the debate on a national style

Miriam Ali-de-Unzaga
Andalusi textiles in motion: cross-cultural dressing in life and the afterlife

14.00-16.00 | Iberia Imagined by Travellers, Real and Fictional

Montserrat Piera
"Al-Andalus in my Mind": Perceptions of Al-Andalus in the Rihlas of three Iberian Travelers to the East

Sizen Yiacoup
Anti-Semitism, Utopianism and the Evocation of Al-Andalus in the Viaje de Turquía

María Mercedes Delgado Pérez
The Fall of al-Andalus Through the Narrations of a Christian, a Muslim, and a Jew: The Common Identity over Differences

15.30-16.00 | Closing Session
16.00-19.00 | Bosphorus Tour and Dinner


Tarih Başlangıç Bitiş Yer
15 Kasım 2018 09:00 16:00 İlmi Etüdler Derneği
16 Kasım 2018 09:00 16:00 İlmi Etüdler Derneği