GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Akaide Giriş

Kebed sorusu... Eman ile iman ne demektir? Minimal ve maksimal metafiziğin insanî var-oluş için vaz-geçilmezliği ne anlama gelir? Âmen-tu eyleminin varlık zemini olarak ferdiyet ve kendilik bilinci şart mıdır? Nere-den, nere-de ve nere-ye’nin bilgisinin çerçevelediği yer, yol ve yön sorunu nedir? Bir mana olarak insan ne anlama gelir? “Varlık, insana yüklemdir” cümlesini eman, iman, emanet, hilafet, hürriyet ve mesuliyet kavramları açısından nasıl yorumlayabiliriz? Hak, hakikat, akıl ve ilim, iman için ne anlam ifade eder?Makul olarak Ğaib’e iman için asgarî şartlar: akıl, nazar ve tahkîk midir? Meadolmadan Hayat anlamlı kılınabilir mi? Tevhîd, adalet ve mehabbet birbirini niçin gerektirir? Tanrı aklın sınırı, din terbiyesi midir?

Tarih Saat Yer
20 Temmuz 2017 09:30 İLEM