GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Aile Hukuku Değişiminin Alternatif Okunma Biçimleri

Konuşmacı: Ömer Faruk Ocakoğlu

Aile hukuku alanı hukuk ve toplum ilişkisinin belki de en hassas ve en kapsamlı kesişme noktasına işaret eder. Modernleşme olgusu ve süreçlerini büyük ölçüde siyasal proje olarak tanımlama yönündeki haklı yaklaşımlara dayalı olarak bu süreçlerin farklı ülkelerdeki tezahürlerine bakıldığında ortak noktalarının başında toplumsal alanın hukuk aracılığı ile dönüştürülmesinin geldiği görülecektir. Bu süreçte en hassas değişim dinamiği medeni hukuk ve özelde de aile hukuku alanında cereyan eder. Bu hukuki düzenlemelerin büyük ölçüde ya şekli ya da bizzat içerik olarak temelini, Kıta-Avrupası modern hukuk sisteminin en etkili örneği olan Fransız Code Civil’inin oluşturduğu hatırlanacak olursa; bu değişimlerde onun ruhunu bulmak ister istemez kaçınılmazdır. Bu yüzden modernliğin oluşturduğu genel paradigmaya uygun bir şekilde, aile hukuku alanındaki düzenlemelerin, bireycilik, iktidar kurma biçimleri ve piyasa ilişkileri bakımından analizi önem arz etmektedir. Bu sunumda, bu alanlar üzerinden, Aile hukuku alanında Osmanlı son döneminde gerçekleştirilen düzenlemeler özelinde alternatif okuma önerileri üzerinde durulacaktır. Bu amaçla konuya ilişkin hukuk metinlerinin analizi, Talal Asad, Wael b. Hallaq, Ruth Miller gibi isimlerin konuya ilişkin farklı okuma biçimleri üzerinden desteklenmeye çalışılacaktır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
09 Mart 2019 16:30 İlmi Etüdler Derneği