GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Ahmed Emin Yalman'ın Mütareke Döneminde Değişen Öteki Algısı

Konuşmacı: Abdullah Saçmalı

Sunumumda Osmanlı son dönemi ve Cumhuriyet devri ve arkasından demokrasiye geçiş gibi en kritik dönemleri yaşamış ve bu kritik olayların birçoğunun bizzat içinde olmuş ve gazeteci olması hasebiyle de kamuoyunu yönlendirme imkanı bulmuş bir gazetecinin, Ahmed Emin Yalman’ın, 1918 – 1923 yılları arasında, mütareke döneminde Vakit ve Vatan gazetelerinde çıkan başyazıları üzerinden değişen öteki algısı irdelenmeye çalışılmıştır. Ayrıca, hayatının sonlarına doğru yazdığı İngilizce ve Türkçe hatıratlarında bu algıların nasıl dönüştüğü, ne şekilde takdim edildiği ve iktidarla olan ilişkilerinin hangi söylemsel araçlarla tebrie edildiği açıklanmaya çalışılmıştır. Sunum, hem nicel, hem nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı yüksek lisans tezine dayanır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
16 Kasım 2013 16:00 17:30 İlmi Etüdler Derneği