GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Ahmed Cevdet Paşa

Ahmet Cevdet Paşa, hukuk ilmi adamı, bir fıkıh mütehassısı olmaktan ziyade yurtta hukuk ilminin gelişmesine büyük ölçüde çalışan, yürürlükteki hükümleri kanun haline çeviren, bizde kanunlaştırma usulünü yayan, Düsturları vücuda getiren, tarihi incelemelere ilmi istikamet veren, dilimizi zapt ve rapt altına alarak sadeleştiren, memlekette Kuran’ın basımına ait gürültülü meseleyi çözen, maliyemizin kullandığı yanlış takvim usulüne karşı ilk ilmi mücadeleyi açan, devrinde cumhurun güç ve karışık işlerini idarede müstesna reviyeti görülen değerli bir türk bilgini ve pek mümtaz bir devlet ve siyaset adamıdır. Tanzimat devrinin hatırası daima hayır ve şükranla yad olunacak sayılı bariz simalarındandır.

Öncü şahsiyetler serisinin devamı olan bu kitapçık “Ahmet Cevdet Paşa Anma Programı” vesilesiyle hazırlanmıştır.


Kategori:
Diğer