GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Ahlâkın Temeli Nedir?

Konuşmacı: Tahsin Görgün

“İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi” başlığı altında İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve İlim Kültür Eğitim Derneği (İLKE)’nin ortaklaşa yürüttüğü bir dizi çalışma başlatılmıştır. Doç. Dr. Ömer Türker’in koordinatörlüğünde yürütülen bu proje içerisinde tahkîk, tercüme, telif, yuvarlak masa toplantıları, seminerler ve atölye çalışmaları yer almakta ve her bir çalışmanın çıktılarının yayımlanması hedeflenmektedir. Bahsolunan mevzû çerçevesinde proje kapsamı; İslam ahlâk düşüncesi alanına giren metinler, bu alanda eser yazmış düşünürler ve alan hakkında yapılmış çağdaş çalışmalar olarak öngörülmektedir.

“İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi”nin amacı; ahlâk alanında telif edilmiş olan kaynakların belli bir sistem dâhilinde ortaya konularak nitelikli ilmî çalışmaların yapılmasına imkân sağlanmasıdır.

Proje içerisinde ayrıca “ahlâkın temeli”ni ele alan bir konuşma dizisi gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Bilindiği üzere kaynak arayışı, felsefenin temel meselelerinden birini oluşturmaktadır. Bu itibarla ahlâk düşüncesi ve felsefesi üzerine yapılacak olan her çalışma, ilk olarak ahlâkın mevcudiyeti ve buna dayalı olarak ahlâkî önermelerin hangi temele ve kaynağa dayandığını ele alma zorunluluğuyla birlikte ortaya çıkmaktadır.

Alanında uzman isimlerin yapacağı sunumlar ile şekillenecek “Ahlâkın Temeli Üzerine Konuşmalar” dizisinde her konuşmacı kendi düşüncesi ve ulaştığı netice itibariyle “Ahlâkı Nasıl Temellendirirsiniz?” sorusuna cevap teşkil edecek bir konuşma yapmıştır.

“Ahlâkın Temeli Üzerine Konuşmalar”ın ilk konuğu 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden Prof. Dr. Tahsin Görgün oldu. 

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
20 Eylül 2013 18:00 İLEM Konferans Salonu