GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Ahlâk ve Siyaset Risaleleri

Taşköprîzâde Külliyatı’nın üçüncü cildi Ahlak ve Siyaset Risaleleri ismiyle Taşköprîzâde’nin ahlak ve siyaset alanındaki eserlerini kapsamaktadır. Müstakim Arıcı tarafından hazırlanan bu cilt Taşköprîzâde’nin Risâle fî Beyâni Esrâri’l-Hilâfeti’l-İnsâniyye ve’s-Saltanati’l-Ma’neviyye ve Risâle fî Fazîleti Mekârimi’l-Ahlâk eserlerinin tercüme ve tahkikinden oluşmaktadır. Bu iki metnin yayımlanmasıyla birlikte Taşköprîzâde’nin ahlak ve siyaset alanındaki tüm metinleri günümüz araştırmacıları ve okuyucularının erişimine sunulmuştur. Diğerlerinde olduğu gibi İLEM ve İSTEV’in ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucunda hazırlanan bu eser, İhsan Fazlıoğlu ve İbrahim Halil Üçer editörlüğünde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yayınları’ndan çıkmıştır.


Özellikleri:

ISBN: 978-605-66953-5-3

Çıkış Tarihi: Kasım 2016

Yayınevi: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yayınları

Sayfa Sayısı: 127

Tercüme/Tahkik:
Mustakim Arıcı