GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Ahlâkî Üstünlük ve “Biz”

Konuşmacı: Ahmet Ayhan Çitil

Cevherler-arası / özneler-arası etkileşim metafiziğin önemli sorunlarından birisidir. Nesneler hakkında konuştuğumuz söylemin sınırları dâhilinde cevherlerin / öznelerin çokluğunun mevcut olduğunu söylemek büyük güçlükler taşımaktadır. Söz konusu söylemin “iyi” terimini içerecek biçimde genişletilmesi ve bu itibarla da ahlâkî bir söylemin oluşturulması cevherlerden / öznelerden, söz konusu cevherlerin / öznelerin aynı gaye ile ilişkilerinden ve birlikteliklerinden söz edilebilmesinin de yolunu açmaktadır. Bu itibarla ahlâkî bir söylem dâhilinde Biz mevcut kılınmaktadır. Cevher ontolojisini reddeden düşünüş biçimlerinde dahi Bizin kuruluşu ahlâkî bir söylem çerçevesinde kotarılmaya çalışılmaktadır. Konu bu biçimde ele alındığında ahlâkî müeyyidenin temel biçimi Bizden dışlanma olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tarihsel bir dönemde hangi Biz kurgusunun kabul gördüğü ise o dönemde hâkim olan ahlâkî söylem tarafından belirlenmektedir. Kabul gören Biz kurgusunun koşulsuz olarak savunulması ahlâkî üstünlüğün zeminini teşkil etmektedir. İktidar, ahlâkî üstünlüğe söylem düzeyinde sahip olana ait kılınmaktadır: Ahlâkî üstünlüğe sahip olan, sahip olmayana, farklı düzeylerde müeyyideler uygulayabilir. Ahlâkî üstünlüğe sahip olan merkezde, olmayan çevrede yer alır. Ahlâkî üstünlüğe sahip olan siyasî anlamda özneleşir, sahip olmayan bu özne tarafından dönüşmeye zorlanır.

Konuşmada “İslâm ahlâk düşüncesi günümüzde ahlâkî üstünlüğe sahip midir?”, “Geçmişte ahlâkî üstünlüğe sahip olmuş mudur?”, “Gelecekte ahlâkî üstünlüğe sahip olabilir mi?” soruları bu arka plan dâhilinde tartışmaya açılacaktır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
10 Haziran 2015 18:00 İSAM Konferans Salonu