GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Ahlâk Tekvînî mi, İtibârî mi?

Konuşmacı: İhsan Fazlıoğlu

Ahlâkın temellerinin ele alınacağı bu sunumda, ahlâkın tekvînî mi itibârî mi olduğu sorusu etrafında değerler ontolojisi yapılmaya çalışılmıştır. Dile getirilen sorun çerçevesinde öncelikli olarak düşünce tarihinde ortaya çıkan beş temel yaklaşım ele alınmıştır. Değerlerin kaynağı hakkındaki görüşlerin irdelenmesinin ardından bu konuşmanın ana iddiasını oluşturan “Temel dinî ve ahlâkî yargıların kevnî/tekvinî yargılar olup, belli bir nesnelliğe sahip bulunduğunu fakat bunun tabiî/doğal değil, tarihî olduğu” hususu bilim felsefesi ve dil alanından verilecek örneklerle temellendirilmiştir. Bunun sonucunda doğa bilimlerindeki gibi, mahsûs ve makûlun terkibinden ortaya çıkan bilgi ya da dildeki gibi keyfî ve itibârî bir inşâ olmasına karşın, bir nesnelliğe ve subûtiyete sahip bir yapının; dinî ya da ahlâkî değerler için de olanaklı olup olmadığı soruşturulmuştur.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
02 Ekim 2013 18:00 İSAM Konferans Salonu