GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

“Ahlâk Felsefesinin Temel Problemleri: Seçme Metinler” Kitabı Çıktı

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi yeni yayınlarla çalışmalarına devam ediyor. Projenin ilk döneminde Ahlâk-ı Adudiyye şerhleri, Ahlâkın Temeli ve İslam Ahlâk Literatürü: Ekoller ve Problemler kitapları okurla buluşmuştu. İkinci dönemin ilk kitabı ise Hümeyra Özturan tarafından “Ahlâk Felsefesinin Temel Problemleri: Seçme Metinler” adıyla yayına hazırlandı. Ahlâk felsefesine dair kaleme alınmış eserleri yedi temel mesele üzerinden okuma girişimi olan bu çalışma, ahlâk felsefesini problematik olarak gözler önüne sermeyi amaçlıyor. Problemleri ana hatlarıyla anlaşılır biçimde ortaya koymayı hedefleyen giriş yazılarını, konuya ilişkin farklı filozofların can alıcı pasajlarından seçilen tercümeler takip ediyor. Çalışmada, Antik Yunan filozoflarından Batılı Ortaçağ düşünürlerine, İslâm filozoflarından çağdaş filozoflara kadar çok farklı düşünürlerin eserlerinden seçme metinler yer aldığı için; okuyucular Aristoteles’in, David Hume’un, İbn Miskeveyh’in ve hatta İbn Arabî’nin aynı probleme dair yazdıklarını beraberce okuyabilme imkânı bulmuş olacaklar. Felsefe tarihini bir bütün olarak bu problemler ışığında ele alan bu kitap, okuyucuları sadece bilgilendirmeyi değil, aynı zamanda ahlâk felsefesi problemleri üzerinde düşündürmeyi de hedeflemektedir.