GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Ahlakın Temeli Üzerine Konuşmalar - I

“Ahlâkın Temeli Üzerine Konuşmalar” dizisinin ilk konuğu 29 Mayıs Üniversitesi’nden Tahsin Görgün oldu. Yoğun bir katılımın gerçekleştiği konuşmasında Görgün öncelikli olarak modern dönemde ortaya çıkan ahlâk anlayışları üzerinde durdu ve bunların nasıl bir etik anlayış önerdiklerini ele aldı. Değerlerin ölçütünün “insan” olmasının bizi nasıl bir ahlâka götüreceğinin sorgulanması gerektiğini söyleyen Görgün, bunun aynı zamanda ahlâkın temeli nedir sorusuna verilecek cevabı teşkil ettiğini söyledi. Kant’ın ortaya koyduğu ahlâk anlayışının zorunlu sonucu olarak etik yargı ve durumların insanı dikkate almayan normlar bütünü haline geldiğini, bunun da ahlâklanma sürecinde ferdiyetin gerçekleştirilmesinin önünde engel teşkil edeceğini söyledi. Bu anlayışının karşıtı olarak Blondel felsefesinden etkilenerek “konformizm” karşıtı bir “isyan ahlâkı” ortaya koyan Nureddin Topçu’nun insana ve onun üzerinde Tanrı’ya bağlı olan ahlâk görüşü üzerinde duran Görgün, bu ahlâkın İnsan-Toplum- Tanrı dengesi temelinde ortaya çıktığını ifade etti. Modern dönemde Hegelci anlayışın farklı bir noktaya evrilmesi sonucunda devletin ve onun üzerinden hukukun, ahlâkı insana bağlayan kısmı ortadan kaldırdığını ve ferdiyeti yok ettiğini söyleyen Görgün, bunun ahlâkın kaynağı noktasında “insan” için belirsiz ve boş bir zemin inşa ettiğini söyledi. Ve nihayet, ahlâkın toplum içerisinde yaşayan insanların birbirinden tevarüs edecekleri bir şey olduğunu söyleyen Görgün, bu sebeple ahlâkın normatif yapısı ile bireylerin birbirleriyle yaşamaları sonucunda ortaya çıkacak ahlâkîlik arasında denge kurulması gerektiğini söyleyerek konuşmasını sonlandırdı. Oturum katılımcıların sorularıyla devam etti. Ahlâkın Temeli Üzerine Konuşmalar dizisinin bir sonraki konuşmacısı 2 Ekim Çarşamba 18.00’de Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu olacaktır. Periyodik olarak üç haftada bir yapılacak olan konuşmalar Ekrem Demirli, Hakan Poyraz, Cafer Sadık Yaran, Zeynep Direk, Ömer Türker ile devam edecektir.

“Ahlâkın Temeli Üzerine Konuşmalar” dizisinin ilk konuğu 29 Mayıs Üniversitesi’nden Tahsin Görgün oldu.

Yoğun bir katılımın gerçekleştiği konuşmasında Görgün öncelikli olarak modern dönemde ortaya çıkan ahlâk anlayışları üzerinde durdu ve bunların nasıl bir etik anlayış önerdiklerini ele aldı.

Değerlerin ölçütünün “insan” olmasının bizi nasıl bir ahlâka götüreceğinin sorgulanması gerektiğini söyleyen Görgün, bunun aynı zamanda ahlâkın temeli nedir sorusuna verilecek cevabı teşkil ettiğini söyledi. Kant’ın ortaya koyduğu ahlâk anlayışının zorunlu sonucu olarak etik yargı ve durumların insanı dikkate almayan normlar bütünü haline geldiğini, bunun da ahlâklanma sürecinde ferdiyetin gerçekleştirilmesinin önünde engel teşkil edeceğini söyledi. Bu anlayışının karşıtı olarak Blondel felsefesinden etkilenerek “konformizm” karşıtı bir “isyan ahlâkı” ortaya koyan Nureddin Topçu’nun insana ve onun üzerinde Tanrı’ya bağlı olan ahlâk görüşü üzerinde duran Görgün, bu ahlâkın İnsan-Toplum- Tanrı dengesi temelinde ortaya çıktığını ifade etti.

Modern dönemde Hegelci anlayışın farklı bir noktaya evrilmesi sonucunda devletin ve onun üzerinden hukukun, ahlâkı insana bağlayan kısmı ortadan kaldırdığını ve ferdiyeti yok ettiğini söyleyen Görgün, bunun ahlâkın kaynağı noktasında “insan” için belirsiz ve boş bir zemin inşa ettiğini söyledi. Ve nihayet, ahlâkın toplum içerisinde yaşayan insanların birbirinden tevarüs edecekleri bir şey olduğunu söyleyen Görgün, bu sebeple ahlâkın normatif yapısı ile bireylerin birbirleriyle yaşamaları sonucunda ortaya çıkacak ahlâkîlik arasında denge kurulması gerektiğini söyleyerek konuşmasını sonlandırdı. Oturum katılımcıların sorularıyla devam etti.

Ahlâkın Temeli Üzerine Konuşmalar dizisinin bir sonraki konuşmacısı 2 Ekim Çarşamba 18.00’de İhsan Fazlıoğlu olacaktır.

Periyodik olarak üç haftada bir yapılacak olan konuşmalar Ekrem Demirli, Hakan Poyraz, Cafer Sadık Yaran, Zeynep Direk, Ömer Türker ile devam edecektir.