GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi ile klasik ahlâk düşüncesi alanında önemli çalışmalar yapan İLEM Felsefe Çalışma Grubu Ahlâk ve Öteki konulu çalıştaylar dizisini başlatıyor. Dizinin ilk çalıştayı alandan uzman kişilerin sunum ve katılımıyla 11 Nisan 2015 tarihinde İLEM Merkezinde gerçekleştirilecek.

Modern dönemde bilhassa onsekizinci yüzyılın ikinci yarısında Batı’da ortaya çıkan ve yirminci yüzyılda zirveye ulaşan değerler hiyerarşisindeki değişimler, klasik çağda üretilen ahlâk teorilerini zorunlu bir yüzleşmeyle karşı karşıya getirdi. Bu noktada bilhassa Kıta Avrupası felsefesinde gelişen ‘başka’ ve ‘öteki’ kavramları üzerinden yürütülen ahlâk tartışmalarının belirleyici bir etkisinin olduğu ise şüphesizdir. ‘Başka’nın ahlâk tecrübesinin kuruluşunda oynadığı role dair yapılan tartışmalar, bugün gerçekleştirilecek olan ahlâk tartışmalarında dikkate alınması gereken öneme sahiptir. Sözkonusu önemine binaen modern ahlâk düşüncesinde ‘öteki’ meselesinin ‘başkalık deneyimi’ üzerinden eleştirel bir yaklaşımla ele alınması amacıyla 11 Nisan 2015 tarihinde İLEM’de Ahlâk ve Öteki konulu çalıştayların ilki gerçekleştirilecektir.

‘Bireyin ahlâkî bir özne olarak inşa olma veya inşa edilme süreci "başka"yla birlikte mi yoksa "başka"ya karşı mı gerçekleşiyor yoksa her ikisi birlikte ve eşzamanlı olarak mı yaşanıyor? Ahlâk kişisel olduğu kadar kişiler arası ilişkide de ortaya çıktığına göre başkasıyla bir arada olmanın yol açtığı çatışma veya uzlaşmanın ahlakî değerin belirlenmesine katkısı nedir? Başka ile farklı ilişki tarzları, farklı ahlâkî değerlere yol açar mı? Başkayla ilişkinin doğurduğu bir ahlâkta müeyyideden bahsedebilir miyiz?’ benzeri soru ve sorunların tartışılmasının hedeflendiği çalıştayda ‘diğerine müdahale ve ‘diğeriyle birlikte anlama’ bağlamında ahlâkın nasıl mesele haline getirileceğinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır.  

Bu amaçla sadece konuyla ilgili davetli isimlerin katılacağı ve katılımcıların aktif eleştiri ve katkılarının beklendiği çalıştaya iştirakininizden memnuniyet duyacağımızı belirtir, saygılar sunarız.

Çalıştay programı için tıklayınız.

AHLAK VE ÖTEKİ ÇALIŞTAYI I PROGRAMI

09:30-10:00           Kayıt-Açılış

 

10:00-10:30           Ahlaki Tecrübenin İnşasında 'Başka'nın Rolü

                                 Ömer Türker/Marmara Üniversitesi

 

10.30-12.00           Müzakere/Tartışma

 

12.00-13:00          Yemek Arası

 

13.00-13.30            Metafizik Bir İmkân Olarak Etik: Levinas’ta Başkası ve Başkalık

                                 Özkan Gözel/ İstanbul Medeniyet Üniversitesi        

 

13.30-15.00            Müzakere/Tartışma

 

15.30-16.00            Çay-Kahve Arası

 

16.00-16:30            Ricoeur’de Başkalık ve Ahlâklar Çatışması

                                 Selami Varlık/ 29 Mayıs Üniversitesi

 

16.30-18.00            Müzakere/Tartışma

 

18.00-18.30            Sonuç Müzakereleri ve Kapanış

Müzakereciler: Ayhan Çitil, Özkan Gözel, Kasım Küçükalp, Lütfi Sunar, Ömer Türker, Selami Varlık