GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Ahlak ve Başkası Çalıştaylarının İkincisi Gerçekleştirildi

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi ile klasik ahlâk düşüncesi alanında önemli çalışmalar yapan İLEM Felsefe Çalışma Grubu, Ahlâk ve Öteki konulu çalıştaylar dizisinin ikincisi Kasım Küçükalp, Ayhan Çitil, Lütfi Sunar’ın tebliğleri çerçevesinde ve alandan uzmanların katılımıyla gerçekleştirildi.

İkinci Ahalak ve Öteki Çalıştayı Kasım Küçükalp’in Ötekine Yönelik Etik Refleksiyonun İmkani Olarak Dekonstrüksiyon başlıklı konuşması ile başladı.

Küçükalp konuşmasında; Derrida’nın dekonstrüksiyon kavramına ahlak tartışmaları doğrultusunda yer verdi.

Çalıştayın ikinici oturumu 29 Mayıs Üniversitesinden Ayhan Çitil tarafından Leyla, Mecnun, Mevla ve Tekillik başlıklı konuşma ile gerçekleştirildi.

Çitil konuşmasında; Felsefenin en temel sorunlarından birisi olan başkasının varlığı sorununu ele aldı. Bunu yapabilme imkanının doğması için öncelikle “Bir şeyi kendisi kılan nedir?” sorusuna değindi. Bunu Leyla ve Mecnun hikayesindeki gelip-geçici, kalıcı, başkası, kendisi ve kendindeliğin farkındalığı kavramları üzerinden Mevla’ya ulaşılması teması çerçevesinde değerlendirmelerde bulundu.

Üçüncü oturum ise İstanbul Üniversitesinden Lütfi Sunar’ın İskoç Ahlakçıları, Aydınlanma ve Avrupamerkezci Modernitenin Oluşumu başlıklı konuşmasıyla gerçekleştirildi.

Sunar konuşmasında; İskoç ahlakçılarının modern sosyal teori bağlamında öteki konusunu nasıl ele aldıklarını, öteki ve başka ayrımını nasıl yaptıklarına yer verdi.

Çalıştay kapsamında son olarak gerçekleştirilen dördüncü oturumda sonuç müzakereleri gerçekleştirildi.