GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

25 Ağustos 20208. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLÇK) Bildiriler Kitabı Yayımlandı!

8. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLÇK) 24-27 Nisan 2019 tarihleri arasında İlmi Etüdler Derneği ve İnönü Üniversitesi iş birliğiyle Malatya’da gerçekleştirilmişti. 740 başvurunun yapıldığı kongrede bilim kurulu tarafından seçilen 140 katılımcı, bildirilerini sunma imkânı buldu. Edebi­yat, Eğitim, Felsefe, Hukuk, İktisat, İlahiyat, İletişim, İşletme, Mimarlık & Şehircilik, Psikoloji, Sanat, Siyaset Bilimi, Sosyal Politikalar, Sosyoloji, Tarih ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde katılımcılar 3 gün boyunca, 40 oturumda tebliğler sundu.

8. TLÇK Bildiriler Kitabı, kongrede sunulan tebliğlerin kongre mekânıyla sınırlı kalmaması idealinden hareketle hazırlanmış kapsamlı bir derlemedir. 90 bildiri kongre sonrasında hakemlik ve editörlük süreçlerinden geçirilerek 4 ciltte bir araya geldi. Hazırlanan 4 ciltlik esere www.tlck.org.tr üzerinden erişebilirsiniz.