GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

6. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Muş’ta Düzenlenecek

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) organizatörlüğünde her yıl farklı bir üniversitede gerçekleştirilen Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi’nin (TLÇK) altıncısı 10-13 Mayıs 2017’de Muş Alparslan Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

İlki 2012 yılında Konya’da, ikincisi 2013 yılında Bursa’da, üçüncüsü 2014 yılında Sakarya’da, dördüncüsü 2015 yılında Kütahya’da düzenlenen kongrenin bu sene beşincisi 12-15 Mayıs 2016 tarihleri arasında Isparta’da düzenlendi.

Türkiye’deki özgün akademik üretim sorununu aşmaya yönelik kuşatıcı yöntem ve yaklaşımları teşvik etmek ve araştırmacıların ortak dil ve yöntem geliştirmelerine imkân ve zemin oluşturmak amacındaki kongreye her geçen gün ilgi artmakta olup çalışma Türkiye’deki saygın kongreler arasındaki yerini almıştır. Birincisine 189, ikincisine 335, üçüncüsüne 417 ve dördüncüsüne 478 özet başvurusu alan TLÇK’ye bu sene 900 özet başvurusu olmuştur. Bu özet başvurularından 330 adedi tam metin göndermek üzere kabul almıştır. Tam metin değerlendirmesi sonrasında ise 150 bildiri sunulacaktır.

VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi ise 10-13 Mayıs 2017 tarihinde Muş’ta, İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve Muş Alparslan Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilecektir. Kongre her yıl başta TÜBİTAK olmak üzere yerel yönetimler tarafından da destek görmektedir.

Muş Alparslan Üniversitesinde düzenlenecek olan VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi’nin önemli tarihleri şu şekildedir:

Özet Gönderimi için Son Tarih

30 Kasım 2016

Kabul edilen Özetlerin İlanı

31 Aralık 2016

Tam Metin Gönderimi

28 Şubat 2017

Kabul edilen Bildirilerin İlanı

30 Mart 2017

Kongre Programının İlanı

15 Nisan 2017

Kongrenin Düzenlenme Tarihi

10-13 Mayıs 2017

Seçilmiş Tebliğlerin Yayımlanması

01 Ağustos 2017