GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

08 Kasım 20195. UOSBK Erol Özvar'ın Açılış Konferansı ile Başladı

5. Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi (UOSBK), İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) işbirliğiyle Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ev sahipliğinde başladı. Açılış programı Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Daha önce Ankara, Konya, İstanbul ve Nevşehir'de gerçekleştirilen kongrenin bu yılki durağı Trabzon oldu. 2 gün sürecek olan kongrede sosyal bilimler alanında 16 farklı disiplinden 20 oturum düzenlenecek. 48 farklı ülkeden gelen 108 araştırmacı kongrede bildirilerini sunacak.

Açılış konuşmasında, İLEM başkan vekili Dr. Taha Eğri, kongrenin beşinci kez düzenlenmesine dikkat çekti. Eğri, kongreye 91 farklı ülkeden 476 başvuru geldiğini vurguladı. Bilim kurulunun titiz değerlendirmeleri neticesinde seçilen 108 araştırmacının yer aldığını ifade etti.

Ardından KTÜ Rektör Yardımcısı Hikmet Peksöz KTÜ’nün Türkiye’de kurulan dördüncü üniversite olması dolayısıyla köklü bir geçmişe sahip dünyanın dört bir tarafında insanlığa hizmet noktasında gayret sarf eden insanlığın emrinde bilimin emrinde dünya barışına katkı sunma amacını güden bir evrensel kurum olduğunu belirtti.

Sonrasında söz alan YTB Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf YTB faaliyetlerinden kısaca bahsettikten sonra, batıda uluslararası öğrenciler ekonomik kaynak olarak görülürken, Türkiye’de biz bu öğrencileri misafir olarak görüyoruz dedi. Programa katılan öğrencilere mezun olduktan sonra ülkelerinin kalkınması için çaba harcamalarını tavsiye eden Yusuf, programa katkılarından dolayı İLEM ve KTÜ yetkililerine teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Selamlama konuşmalarının ardından açılış konferansını vermek üzere İstanbul’dan Trabzon’a gelen Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar “Sosyal Bilimler Nasıl Çalışmalı?” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Özvar, bilim insanlarının da diğer insanlar gibi sosyalleşmeye ihtiyacı olduğunu, “Sosyalleşmenin” olmadığı yerde bilimsel faaliyetlerin gelişmesini beklemenin doğru olmadığını söyledi. "Bu tür organizasyonlar gelişmekte olan yeni ilim sahasına intikal etmiş olan doktor adaylarının, öğretim elemanlarının veya bilim insanı adaylarının en güzel sosyalleşebileceği ortamı temsil ediyor. Bu açıdan İLEM’i kutlamak isterim. İLEM aslında ilim insanı namzetlerini bir araya getirmek suretiyle Türkiye'de sosyal bilimlerin gelişmesine olağanüstü ölçüde katkıda bulunuyor” diye konuştu.

Kongre, sosyal bilimlerin her alanından bildirilere ev sahipliği yaparken Türkiye’nin akademik birikimine katkı sağlayacak. Kongre sonrasında sunulan bildiriler editöryal süreçlerden geçtikten sonra kitaplaştırılacak.